Event: Mutassátok meg nekünk bolyhos játszótársaitokat!

 • Kedves Játékosok!


  A galaxis felfedezése és meghódítása sosem élvezetesebb, mint kedvenc négylábú barátaink: kedvtelésből tartott állataink társaságában. Az OGame 17. évfordulója tiszteletére szeretnénk látni képeiteket – mutassátok meg nekünk társaitokat akcióban! Húsz nyertes résztvevő a menő OGame egérpad, valamint egy 10 euró értékű kupon várományosa.

  Így lehet részt venni:

  • Készítsetek egy fotót, amint kedvencetek játszik az OGame-mel! Ehhez használhattok egy édes kis plüss játékot is. A képen nem jelenhet meg személy, és a fotó digitális szerkesztése sem engedélyezett.
  • Küldjétek el fotótokat .jpg, .jpeg or .png formátumban az anniversarypets@ogame.org címre október 13. 23:59-ig!
  • A tárgysorba ezt írjátok: „Anniversary Pets 2019”!
  • Kérjük, a fiókotokhoz társított e-mail címet használjátok, és adjátok meg beceneveteket, a közösséget és a szervereteket!

  Mi kiválasztjuk a 20 legaranyosabb, legviccesebb és/vagy legkreatívabb pályázatot, és október 21-én kihirdetjük a nyerteseket. A nyerteseket e-mailben értesítjük és kihirdetjük a fórumokon.

  Figyelem:

  • A nyerteseknek október 23-ig kell válaszolniuk és meg kell adniuk lakcímüket. Ha nem válaszolnak a nap végéig, elveszítik a nyereményüket.
  • A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fényképet felhasználjuk oldalainkon és közösségi média csatornáinkon.
  • A résztvevőknek legalább 18 évesnek kell lenniük.
  • Csak személyesen készített fényképek küldhetők be.
  • Minden résztvevő csak egyetlen képet küldhet be.

  Sok sikert és jó szórakozást kívánunk minden résztvevőnek!


  OGame Csapat


  Link az eredeti kiíráshoz az OGame.org fórumán

  [align=right][size=8][color=#ffffff][i]"You are not a beautiful and unique snowflake." /Mithras/[/i][/color][/size][/align]
 • FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


  A Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Németország („Gameforge”) által megrendezett „Anniversary Pets 2019 Contest” („verseny”) végrehajtását az alábbi feltételek szabályozzák.


  1. Felelősség, résztvevők és részvétel
  (1) A versenyen való részvétel ingyenes. Minden olyan nagykorú felhasználó részt vehet, aki megfelel az Általános szerződési és használati feltételek követelményeinek, és személyes, aktív azonosítóval („azonosító”) rendelkezik az ogame.gameforge.com webhelyen. A Gameforge és a Gameforge-dzsal kapcsolatban lévő vállalatok dolgozói, valamint azok közeli hozzátartozói szintén részt vehetnek, azonban semmilyen díjat nem nyerhetnek.
  (2) „Résztvevő” minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott személy, aki a (3) pontban leírtak szerint vesz részt 2019. szeptember 29. és 2019. október 13., 23:59 CEST („részvételi időszak”) között.
  (3) A verseny témája egy olyan fénykép egyéni elkészítése, amely a résztvevő háziállatát vagy plüssjátékát az OGame játékot megjelenítő monitor előtt ábrázolja („fénykép”), és a részvételi időszakon belüli benyújtása, az alábbi iránymutatásokkal összhangban („pályázat”):
  a) A képen semmilyen azonosító-információ, csevegőüzenet, személy vagy illegális tartalom nem jelenhet meg.
  b) A pályázatot .JPG, .JPEG vagy .PNG formátumban kell elkészíteni.
  c) A pályázatot az anniversarypets@ogame.org címre kell elküldeni az azonosítóhoz rendelt e-mail-címről, „Anniversary Pets 2019” tárggyal. Az e-mailnek tartalmaznia kell az azonosítóhoz tartozó azonosító nevet, a közösséget és a kapcsolódó játékszervert. Azt is meg kell jelölni, hogy a résztvevő milyen kiegészítő és alternatív azonosítás révén és milyen módon kívánja azonosítani magát a nyertes fénykép alkotójaként a bemutató részeként (a 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint), ha nyer. Erre vonatkozó rendelkezés hiánya esetén a résztvevő hozzájárul, hogy az általa megadott azonosító név elegendő és megfelelő azonosító. Amennyiben a résztvevő nem kívánja felfedni személyazonosságát, ezt jeleznie kell a pályázatában.
  (4) A részvételi időszak előtt vagy után beérkező pályázatokat, valamint az olyan azonosítóhoz társított e-mail-címről küldött pályázatokat, amelyről már küldtek be pályázatot, nem veszik figyelembe .


  2. Nyertesek és nyeremények
  (1) A Gameforge összesen 20 pályázatot választ ki az összes érvényes pályázat közül, azok kreativitása és eredetisége alapján. Azok a résztvevők a „nyertesek”, akik ezeket a pályázatokat készítették.
  (2) A Gameforge legkésőbb 2019. október 21-ig értesíti a nyerteseket e-mailben, amelyet a pályázatukhoz használt e-mail címre küld („értesítés”).
  (3) Munkájuk elismeréseként a Gameforge bármikor megjelenítheti a résztvevők pályázatait („bemutató”) saját internetes oldalain (beleértve a fórumot), valamint a Gameforge által a Facebook és a Twitter közösségi hálózatokon kezelt bejegyzésekben (együttesen a „Gameforge oldalak”), az 1 (3) (d) pont rendelkezései szerint feltüntetve a kapcsolódó azonosító nevet vagy a választott azonosítót, valamint a játék szervert.
  (4) A nyertesek a pályázati kiírásban ismertetett nyereményeket kapják. Ezeket a nyereményeket 2019. október 24-től a Gameforge által megbízott kézbesítő szolgáltató („szolgáltató”) szállítja ki, melyhez érvényes postacímre („cím”) van szükség. A Gameforge arra kéri a nyerteseket, hogy az értesítésre válaszolva legkésőbb 2019. október 23-án 23:59 CEST-ig adják meg lakcímüket („válasz”). A Gameforge-hoz késve érkező, vagy egyáltalán meg sem érkező válaszok a nyeremény elvesztéséhez vezetnek.
  (5) Amennyiben a nyeremény kuponból áll, az a nyertes nevezéshez használt e-mail-címére kerül kiküldésre, az értesítéstől számított egy héten belül.
  (6) A tárgyi nyereményeket a Gameforge a kézbesítési szolgáltatónak történő átadással a nyerteseknek átadottnak tekinti. Amennyiben a tárgyi nyeremény azért nem adható át, mert a nyertes rossz kézbesítési címet adott meg, a szállítás költsége a nyertest terheli. A Gameforge nem vállal felelősséget további kézbesítési kísérletekért. Pénzfizetés és/vagy a nyeremény fizikai javakban történő kifizetése, valamint a nyeremények cseréje és/vagy átadása harmadik személyeknek kizárt.


  3. Felhasználási jogok és kártalanítás
  (1) A versenyen való részvétel céljából a Gameforge ingyenes, nem kizárólagos és visszavonható jogot biztosít a résztvevőnek arra, hogy az OGame tulajdonát képező elemeket ábrázoló fényképet felhasználja a pályázathoz. A Gameforge fenntartja az összes olyan jogot, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten nem adnak meg használati jogként.
  (2) A bemutatón való részvétel céljából a résztvevő ingyenes, nem kizárólagos és visszavonható jogot biztosít a Gameforge-nak arra, hogy az a fényképet időtől és helytől függetlenül korlátozás nélkül felhasználja. Ez magában foglalja a fénykép reprodukálásának és szerkesztésének jogát (különös tekintettel a formátumra és a kép méretére) hozzáférhetővé tételre a Gameforge webhelyein, és a szükséges jogok biztosítására az érintett platformszolgáltatók számára.
  (3) A pályázat benyújtásával a résztvevő biztosítja, hogy azt saját maga készítette és garantálja, hogy ez nem sérti harmadik személyek jogait, valamint a pályázattal kapcsolatban harmadik felek jogainak sérülése esetén megtérít a Gameforge-nak minden harmadik féltől származó követelést.

  4. Adatvédelem
  (1) A Gameforge az adatvédelmi követelményeknek megfelelően összegyűjti a résztvevők által biztosított személyes adatokat (ideértve az azonosító felhasználói adatait, azaz a kapcsolódó azonosító nevét, e-mail címét, a nyertesek által megadott címet és az 1 (3) (d) szerint kiválasztott azonosítási formát), és ezt kizárólag a verseny lebonyolítása céljából dolgozza fel. Ez magában foglalja a részvételre való jogosultság ellenőrzését és a szabályok betartását (a 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint), valamint adott esetben a nyeremények kézbesítését és a cím megadását a szolgáltatónak, az értesítést és a bemutatót.
  (2) Az összegyűjtött személyes adatokat a verseny ideje alatt tárolják, majd később törlésre kerülnek. Az eredeti pályázat és a bemutató, melyek főként a dokumentáció és az átláthatóság miatt véglegesen megőrzendők vagy elérhetők maradnak a letöltésre, csak akkor törölhetők, ha a megfelelő nyertes azt kéri. Amennyiben a jogi megőrzési követelmények hosszabb távú tárolást írnak elő, az érintett adatokat legkésőbb az ilyen kötelezettségek lejárta után törlik, és csak a megfelelés céljából dolgozzák fel.
  (3) A Gameforge személyes adatkezelésével kapcsolatos további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók (lásd a 3.9. pontot a versenyek lebonyolításáról és ezen adatok feldolgozásának jelentős jogalapjáról, valamint az érintettek jogairól szóló 6. pontot).


  5. Felelősségvállalási nyilatkozat
  A Gameforge, annak testületei, alkalmazottai és alvállalkozói felelőssége kizárólag a szándékos és súlyos gondatlanságra vonatkozik jogalaptól függetlenül, és közönséges gondatlanság esetén csak az alapvető szerződéses kötelezettségek megsértéséére és az előre látható károkra korlátozódnak, amennyiben azt nem akadályozzák más kötelező jogszabályi rendelkezések. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak elhalálozásra, személyi sérülésre vagy egészségkárosodásra.


  6. Záró rendelkezések
  (1) A résztvevő pályázata beküldésével elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.
  (2) A jelen Felhasználási feltételeken kívül az Általános Felhasználási Feltételek (együttesen „szabályok”) is érvényesek.
  (3) Ha a résztvevő a verseny végrehajtása során, vagy azt követően bizonyítottan megsérti a szabályokat, a Gameforge visszavonhatja részvételi jogosultságát.
  (4) A Gameforge fenntartja a jogot, hogy jelentős körülmények felmerülése esetén a részvételi időszak vége előtt lezárja a versenyt. Ilyen jelentős körülmény, ha technikai vagy jogi okokból nem garantálható a verseny megfelelő végrehajtása.
  (5) A szerződéses viszonyokra a német törvényi előírások vonatkoznak, az Egyesült Nemzetek Szövetségének a Nemzetközi áruvásárlásra és a Nemzetközi magánjogra vonatkozó egyezményének kivételével. Ha a résztvevő állandó lakhelye a verseny során az Európai Unión belüli másik ország, a szóban forgó országra vonatkozó jogszabályok érvényességét az előző mondatban rögzített jogválasztás nem befolyásolja.
  (6) Abban az esetben, ha jelen feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések továbbra is hatályosak és kötelező érvényűek maradnak. Ekkor a nem érvényesíthető rendelkezés helyébe a vonatkozó törvényi rendelkezés lép.

  [align=right][size=8][color=#ffffff][i]"You are not a beautiful and unique snowflake." /Mithras/[/i][/color][/size][/align]