Hírnév Terme U8

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Threads

Topic Replies Likes Views Last Reply

Announcement A Hírnév Terme Szabályzat

 • Gurat
 • Gurat
0 10,861

Pinned Építési és Kutatási rekordok UNI 8

 • Gurat
 • Gurat
0 5,654

Pinned Hullámsír U8 - Andromeda

 • Gurat
 • Gurat
0 5,425

Pinned Uni 8 Top 10 HoF

 • Gurat
 • Gurat
0 13,196

[Ö: 744.510.000] Beka [-RA-] vs. fangorn [SLOOP] (T: 0, V: 744.510.000)

2 +10 608

gebasztanya

[Ö: 360.036.000] Gagarin [G-J-B] vs. ketzilla [Avalon] (T: 39.040.000, V: 320.996.000)

0 82

[Ö: 10.461.373.000] Gagarin [G-J-B] vs. Grizzly [HIVE] (T: 1.584.464.000, V: 8.876.909.000)

6 377

Gullcsi

[Ö: 52.519.000] piacilegy [Doomsday] vs. stargate [Ro-Squa] (T: 2.170.000, V: 50.349.000)

1 292

Gullcsi

[Ö: 34.664.000] Gagarin [G-J-B] vs. pajeszattila [DEU] (T: 30.000.000, V: 4.664.000)

6 1,625

Gagarin

[Ö: 10.934.000] Rjanika35 [ClCo] vs. Thran [XENOM] (T: 0, V: 10.934.000)

2 256

Rjanika35

[Ö: 2.974.135.000] Gullcsi [-RA-] vs. KillerRudi (T: 585.015.000, V: 2.389.120.000)

4 561

Stay Alive

[Ö: 59.266.000] Gagarin [G - J] vs. Adolf Stalin [D A] (T: 1.600.000, V: 57.666.000)

0 153

[Ö: 9.303.517.000] Gagarin [G - J] vs. dedi12345 [Avalon] (T: 1.699.815.000, V: 7.603.702.000)

 • Gagarin
 • Gurat
5 958

Gurat

[Ö: 69.625.000] Gagarin [G - J] vs. fiesta14 [-RA-] (T: 965.000, V: 68.660.000)

0 145

[Ö: 3.279.872.000] Gagarin [G - J] vs. Lao-Ce [-RA-] (T: 466.171.000, V: 2.813.701.000)

1 341

Gagarin

[Ö: 6.207.924.000] Beka [-RA-] vs. Bad Boys (T: 1.255.346.000, V: 4.952.578.000)

 • Breki
 • Gagarin
2 391

Gagarin

[Ö: 4.200.430.000] Beka [-RA-] vs. Bad Boys (T: 334.807.000, V: 3.865.623.000)

 • Breki
 • Breki
0 182

[Ö: 587.795.000] Beka [-RA-] vs. fangorn [SLOOP] (T: 15.385.000, V: 572.410.000)

 • Breki
 • Breki
0 230

[Ö: 11.006.727.000] Beka [-RA-] vs. GhostWolf [TEC] (T: 1.429.795.000, V: 9.576.932.000)

7 875

Gullcsi

[Ö: 1.043.924.500] Gagarin [G - J] vs. noramolli [BlackIce] (T: 63.665.000, V: 980.259.500)

0 239

[Ö: 5.510.280.000] Beka [-RA-] vs. BELFEGOR [NOVA] (T: 679.753.000, V: 4.830.527.000)

 • Breki
 • Gagarin
1 295

Gagarin

 • Statistics

  60 Threads - 145 Posts (0.04 Posts per Day)